Tag: eetha mullu

సామాజిక దొంతర.. | ఈతముల్లు

శీనన్న నీవు ఏం చేస్తున్నావని నేనడగను. ఎందుకంటే నిరంతరం నువ్వు సామాజిక చింతనతో ఉంటావు కాబట్టి. ఎవరికైనా నీ గుండె సంచిని చదివినప్పుడే అర్థమైతది. నేడు సంఘమనేది…